مستندات اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی پولام

مقدمه:

هر ترمینال دارای یک api_key اختصاصی می‌باشد که برای برقراری ارتباط با درگاه استفاده خواهد شد. مقدار api_key در زمان دریافت ترمینال به شما اختصاص داده می‌شود. ارتباط با اسکریپت درگاه پرداخت باید از طریق متد POST انجام شود.

پروسه پرداخت:

جهت انجام پرداخت آنلاین ابتدا باید یک شناسه پرداخت دریافت کنید، سپس کاربر را به آدرسی که شناسه پرداخت در انتهای آن قرار دارد منتقل کنید تا مراحل پرداخت در شبکه شتاب انجام شود، پس از آن کاربر به سایت شما برگردانده می‌شود و می‌توانید صحت پرداخت را بررسی کنید.

دریافت شناسه پرداخت:

برای این منظور باید یک درخواست به صورت JSON یا FORM_DATA به آدرس زیر ارسال کنید. مقادیری که باید ارسال شوند به شرح زیر می‌باشد:

https://poolam.ir/invoice/request

}
,"api_key":"api_key"
,"amount":amount
"return_url":"return_url"
{

شناسه ترمینال api_key
مبلغ (به ریال) amount
آدرس بازگشت (به صورت urlencode ارسال شود) return_url

بعد از ارسال این درخواست یک آرایه با فرمت JSON در جواب شما ارسال می‌شود. اگر ورودی‌ها صحیح باشند و خطایی رخ ندهد خروجی به صورت زیر خواهد بود:

وضعیت (عدد 1 ) status
شناسه پرداخت invoice_key

بعد از دریافت شناسه پرداخت آن را در دیتابیس ذخیره کنید، چون در مراحل بعدی برای بررسی صحت پرداخت به آن نیاز خواهید داشت. سپس می‌توانید شناسه پرداخت را در انتهای آدرس زیر  قرار دهید و کاربر را به این آدرس منتقل کنید. ولی اگر خطایی رخ دهد خروجی به صورت زیر خواهد بود:

{https://poolam.ir/invoice/pay/{invoice_key

وضعیت (عدد 0) status
کد خطا errorCode
توضیحات خطا errorDescription

بررسی صحت پرداخت:

پس از اینکه کاربر به سایت شما برگشت داده شد، می‌توانید صحت پرداخت را چک کنید، برای این منظور کافیست یک درخواست به آدرس زیر ارسال کنید.مقدار invoice_key  را باید در انتهای ادرس قرار دهید و api_key  را به صورت  JSON یا FORM_DATA  ارسال کنید:

{https://poolam.ir/invoice/check/{invoice_key

}
"api_key":"5a783ac9397d46c195871eb72349ec23"
{

شناسه ترمینال api_key

اگر ورودی‌ها صحیح باشند و خطایی رخ ندهد خروجی به صورت زیر خواهد بود:

وضعیت (عدد 1) status
مبلغ (به ریال) amount
شناسه پیگیری پرداخت که بانک بر می‌گرداند bank_code

سپس می‌توانید مبلغ را با مبلغ ثبت شده در دیتابیس تطابق دهید و در صورت صحیح بودن کالا یا سرویس مورد نظر را در اختیار کاربر قرار دهید. ولی اگر خطایی رخ دهد خروجی به صورت زیر خواهد بود:

وضعیت (عدد 0) status
کد خطا errorCode
توضیحات خطا errorDescription

جدول خطاها:

توضیحاتکد خطا
نوع درخواست باید POST باشد100
api_key ارسال نشده است یا صحیح نیست101
مبلغ ارسال نشده است یا کمتر از 1000 ریال است102
آدرس بازگشت ارسال نشده است103
خطایی در برقراری با سرور بانک رخ داده است301
ترمینال غیرفعال است.302
شناسه پرداخت صحیح نیست200
پرداخت انجام نشده است201
پرداخت کنسل شده است یا خطایی در مراحل پرداخت رخ داده است202
آدرس بازگشت و یا آدرس درخواست کننده با دامنه ثبت شده یکی نیست.203
آدرس آی پی هاست دامنه نامعتبر است.204