شماره شبا (شماره حساب بانکی ایرانیان)

شبا (شماره حساب بانکی ایرانیان)، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‎المللی بانک‎های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با استاندارد 13616-ISOطراحی شده است. با این که هم اینک از این شماره صرفاً در برخی از مبادلات بین بانکی استفاده می شود، ولی طبق اعلام بانک مرکزی به زودی در […]

خواندن بیشتر 0