شماره حساب شبا (شماره حساب بانکی ایرانيان)

شبا (شماره حساب بانکی ایرانيان)، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین ‎المللی بانک‎های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با استاندارد 13616-ISO طراحی شده است. با این که هم اینک از این شماره صرفاً در برخی از مبادلات بین بانکی استفاده می شود، ولی طبق اعلام بانک مرکزی به […]

خواندن بیشتر