شماره حساب شبا (شماره حساب بانکی ایرانيان)

شبا (شماره حساب بانکی ایرانيان)، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین ‎المللی بانک‎های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با استاندارد 13616-ISO طراحی شده است.

با این که هم اینک از این شماره صرفاً در برخی از مبادلات بین بانکی استفاده می شود، ولی طبق اعلام بانک مرکزی به زودی در همه سامانه ‎های پرداخت بین بانکی منحصراً از این شماره حساب استفاده خواهد شد.

شماره حساب شبا یک شناسه منحصر به فرد برای هر حساب بانکی در جهان است که با رعایت قواعد “شماره حساب بانکی بین‌المللی (IBAN)” شامل ۲۶ کاراکتر به شرح زیر تولید می‎شود. این ساختار شماره ‎گذاری با این که مستقل از ساختار شماره‎ گذاری داخلی هر بانک است؛ با این حال، هر شماره حساب بانکی در جهان، در چارچوب زیر، قابلیت تبدیل به یک شماره شبا منحصر به فرد را دارد.

ساختار یک شماره حساب شبا

ساختار هر شماره حساب شبا

26 کاراکتر تشکیل‎ دهنده هر شماره شبا – به ترتیب از چپ به راست – شامل سه جزء اصلی زیر است:

 • CC: شناسه کشور (دو حرف آغازین –تنها حروف موجود در این کد)
 • CD: شناسه کنترل درستی ساختار (Check Digit) (دو رقم پس از حروف آغازین)
 • BBAN: شماره حساب بانکی پایه (بیست و دو رقم پایانی)

بیست و دو رقم “شماره حساب بانکی پایه (BBAN)”(Basic Bank Account Number)، به ترتیب از چپ به راست، شامل سه جزء زیر است:

الف) شناسه بانک: سه رقم آغازین شماره حساب بانکی پایه نشان‎ دهنده بانک صادرکننده شماره شبا است. شناسه برخی از بانک‎های ایرانی در فهرست زیر ارائه شده است:

 • 010  بانک مرکزی
 • 011  بانک صنعت و معدن
 • 012  بانک ملت
 • 013  بانک رفاه
 • 014  بانک مسکن
 • 015  بانک سپه
 • 016  بانک کشاورزی
 • 017  بانک ملّی ایران
 • 018  بانک تجارت
 • 019  بانک صادرات ایران
 • 020  بانک توسعه صادرات ایران
 • 021  پست بانک ایران
 • 051  موسسه اعتباری توسعه
 • 053  بانک کارآفرین
 • 054  بانک پارسیان
 • 055  بانک اقتصاد نوین
 • 056  بانک سامان
 • 057  بانک پاسارگاد
 • 058  بانک سرمایه

ب) نوع حساب بانکی: تک رقم چهارم نشان‎ دهنده نوع حساب بانکی است. بدین ترتیب که، “صفر (0)” شناسه حساب‎های “سپرده” بانکی و “یک (1)” شناسه حساب‎های “تسهیلات” بانکی است.

پ) شماره حساب بانکی: هجده رقم پایانی نیز متشکل از “شماره حساب بانکی” (صادرشده توسط هر بانک) به علاوه “صفرهای پرکننده”در سمت چپ آن است. به عبارت دیگر، اگر شماره حساب بانکی صادرشده توسط هر بانک کمتر از هجده رقم باشد، به سمت چپ آن به تعداد مورد نیاز “صفر” اضافه می شود تا هجده رقم این جزء تکمیل شود.

دریافت شماره شبای بانکها و موسسات اعتباری مختلف ایرانی

برای دیافت شماره شباهای بانک های مختلف میتوانید پست پولام زیر مربوط به دریافت شماره شبا را مطالعه کنید.

دریافت شماره شبا