با استفاده از پکیج شتابیت برای درگاههای پرداخت می توانید پولام را به سایت بر اساس فریم ورک Laravel متصل نمایید.

راهنمای اتصال در Laravel

لینک در پکیجیست