تصویر دسته چک جدید از 1400

اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 1400

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال 1400، دسته چک‌های جدید صیادی به رنگ بنفش و با مدت اعتبار حداکثر 3 سال از زمان دریافت چک، روانه بازار خواهند شد. در قسمت پایین و چپ برگه چک‌ها، عبارت “کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.” درج شده. درج این عبارت بدین معناست که از ابتدای سال 1400 دارندگان دسته چک‌های جدید موظفند در هنگام صدور چک، اطلاعات مندرج در برگه چک را در سامانه صیاد ثبت نمایند.

همتی رئیس کل بانک مرکزی، عنوان کرد: از ابتدای سال 1400 چک حامل نخواهیم داشت، و چک‌های با طرح جدید، هنگام صدور باید در سامانه صیاد ثبت شوند. دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات ثبت شده در این سامانه را تائید کنند. همچنین انتقال چک‌های جدید از طریق ثبت مشخصات ذینفع جدید در سامانه یاد شده امکان‌پذیر بوده و محدودیتی برای تعداد انتقال چک وجود نخواهد داشت.

وی تائید کرد: دسته چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.

در این راستا همه بانک‌ها موظف شدند تا دسترسی‌های لازم به سامانه صیاد را برای صدور، ثبت و انتقال چک از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک برای مردم فراهم کنند.

افراد می‌توانند با مراجعه به صفحه اطلاع رسانی بانک مرکزی، جزئیات بیشتری در این زمینه کسب نمایند.